group seminar


1/9/2017: no seminar
1/16: Holiday
1/23: Yabin Chen (seminar); next person (literature)
1/30: Penghong Ci
2/6: Hwan Sung Choe
2/13: Chen-Ying Wu
2/20: Holiday
2/27: Ke Shen
3/6: Bivas Saha
3/13: Huili Liu
3/20: Sarah Warkander
3/27: Spring break
4/3: Lei Jin
4/10: Yongqiang Zhang
4/17: Hoon-Ho Ham
4/24: Houfu Song
5/1: Yabin Chen
5/8: Penghong Ci
5/15: Hwan Sung Choe
5/22: Chen-Ying Wu
5/29: Holiday